Рехау Брилянт дизайн

Конструктивна ширина: 70 мм (опция: 80 мм)/ предварително положено уплътнение
Брой на камерите: 5 камери (6 камери)
Топлоизолация:
Uf= 1,3 W/m²K (Brillant-Design със стандартна армировка)
Uf= 1,2 W/m²K (Brillant-Design plus с термично разделена армировка)
Спестяване на енергия: до 56% (сравнителна база: дърво-/ прозорец от изкуствен материал с Uw = 2,7 W/m²K)
Шумоизолация до Rw,P = 45 dB
Защита от взлом: до клас на сигурност 3 (ENV 1627)
Въздухопропускливост: клас 4 според EN 12207
Херметичност при проливен дъжд: клас Е 900 според EN 12208