Рехау Генео

Специалното на GENEO е високотехнологичния материал RAU-FIPRO. Това е многослоен влакнест материал, който придава максимална стабилност на профила. Стоманената армировка, която принципно е необходима за осигуряване на стабилност, отпада в 90% от приложенията. По този начин GENEO гарантира най-добрите стойности за топлоизолация, тъй като липсата на стомана води до отпадане на термичните мостовете. С GENEO се преизпълняват значително дори и изискванията, които се поставят с Наредбата за пестене на енергия (EnEV).
Характеристики:
•    Конструктивна ширина: 86 мм / средно уплътнение
•    Брой камери: 6 камери
•    Топлоизолация: Uf до 0,86 W/m²K
•    Спестяване на енергия: до 76%*
•    Материал: многослоен влакнест материал RAU-FIPRO, коекструдиран външен слой от високотехнологично RAU-PVC за най-добро качество на повърхността
•    Шумоизолация: без стоманена армировка до Rw,P = 47 dB (с остъкление Rw = 50 dB)
•    Защита от взлом: до клас на защита 3, до клас на защита 2 без стомана
•    Въздухопропускливост: 4 (EN 12207)
•    Херметичност при проливен дъжд: 9A (EN 12208)