Стъклопакетът е конструкция с две или повече стъкла, между които има въздушно пространство, образувано от различни по размер дистанционери и затворено херметично.

При правилно изпълнение в  стъклопакета  не може да проникне вода отвън и не може да се образува конденз между стъклата.